Alweer een tijdje geleden werd ik gevraagd om de fotografie te verzorgen voor een “glossy” magazine a la Linda voor onderwijscentrum de Twijn in Zwolle. Joke Zwaal van PassworD brand fusion en Taaluilen heeft het hele project in goede banen geleid. Luna3 uit Utrecht was verantwoordelijk voor de vormgeving.

De Twijn is een onderwijscentrum voor leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of een (ernstig) meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen. Op de Twijn stimuleren, activeren en faciliteren we kinderen bij het ontwikkelen van de vaardigheden die ze nodig hebben om een betekenisvolle plek in de samenleving te krijgen. ( de teksten zijn afkomstig uit de glossy)

Elke leerling krijgt een vaste plek in de stamgroep. Dat is een groep waarin leerlingen het beste bij elkaar passeren waarin ze zicht thuis voelen. bij het indelen letten we vooral op capaciteiten, sociale en emotionele ontwikkeling en minder op leeftijd.

De portretten die ik voor deze glossy gemaakt heb laten aan de ene kant de leerling zien als mens en aan de andere kant de wisselwerking tussen de leerling en zijn mentor. 6 Portretten die laten zien hoe het werkt op de Twijn.

Daarnaast heb ik ook portretten gemaakt van een aantal medewerkers van de Twijn.